Welcome to Sanairtraining.com

Hot Line 089-667-1830

 

a15.jpgS.A.N. AIR TRAINING CENTER โทร 089-6671830 , 02-9399557 , 02-9399558
เลขที่ 1098 ปากชอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

นิยาม S.A.N. AIR TRAINING CENTER หรือศูนย์ฝึกธุรกิจการบินและการโรงแรม แท้จริงแล้วมีความหมายมากมายมากกว่า การฝึกอบรมทั่วๆ ไป จุดเด่นของ S.A.N. AIR TRAINING CENTER คือสอนให้ผู้เรียน รู้จัก “คิดเป็น” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตหลักสูตรของสถาบันจะครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานตลอดจนติวเข้ม เพื่อเข้าสู่การทำงานทางด้านสายการบิน โดยเฉพาะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Air Hostess, Air Steward) นอกจากนี้ยังสามารถประยุกความรู้ต่างๆ เข้าสู่ธุรกิจการประชาสัมพันธ์ การโรงแรม และอื่นๆ

"มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ถ้าผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่ดี และให้เวลากับผู้เรียนเต็มที่"

 • update.gif พนักงานต้อนรับโรงแรม Hotel   
  ผู้ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับ ( Receptionist ) ทำหน้าที่ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการติดต่อสอบถามขอทราบชื่อและความประสงค์ของผู้มาติดต่อจัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มาติดต่อ 

  More detail..

 • update.gif พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน FLIGHT ATTANDANT   
  ผู้ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(Flight-Attendant)ทำหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินโดยสาร โดยให้การต้อนรับ และให้การบริการตั้งแต่เสิร์ฟอาหาร ดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกสบาย ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้ความ รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสาร และตนเองตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่บนเครื่องบิน
  More detail..

 • update.gif ศูนย์ฝึกภาษาอังกฤษ English Training Center    
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มิได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยมิได้เป็นประเทศราช ของประเทศใดแต่เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่แพร่กระจาย (Diffusion) ไปทั่วโลก ทำให้โลกใบนี้พยายามที่จะพัฒนาการ เป็นหนึ่งเดียวกัน ( Universal ) ดังนั้นการสื่อสาร (Communication) ที่จะสนองต่อความต้องการดังกล่าว จึงมีความสำคัญยิ่ง 
  More detail..

 • update.gif หลักสูตรรวมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าทำงาน (TOEIC+INTERVIEW)   
  หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Air Hostess, Air Steward) เน้นว่าทำอย่างไร ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าทำงานได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการ สอบแข่งขันเข้าทำงานในงานที่มีผู้สมัครสอบมากๆ 
  More detail..

 

congra_1.gif

 

รุ่น 10/01 ถึง   รุ่น 10/10 ( ปี 2010 ) 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา S.A.N. AIR ในปีการศึกษานี้ทั้งหมด 10 รุ่น
 


รุ่นที่ 11/01 ถึง 11/12 ( ปีการศึกษา 2011 ) 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา S.A.N. AIR ในปีการศึกษานี้ทั้งหมด 12 รุ่น
 

  รุ่นที่ 12/01 ถึง 12/12 ( ปีการศึกษา 2012 ) 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา S.A.N. AIR ในปีการศึกษานี้ทั้งหมด 12 รุ่น
 

รุ่นที่ 13/01 ถึง 13/11 ( ปีการศึกษา 2013 ) 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา S.A.N. AIR ในปีการศึกษานี้ทั้งหมด 11 รุ่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา S.A.N. AIR ทุกรุ่นในปี 2014
ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าทำงาน
กำลังเปิดให้จองที่


Week Day Course : จันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์ 18.00-21.00

Week End Course : เสาร์, อาทิตย์ 10.00-13.00 / 14.00-17.00


รุ่นที่ 14/05 เรียนวันเสาร์ และ อาทิตย์   10.00 - 17.00   เปิดเรียนแล้ว
รุ่นที่ 14/04 เรียนวันเสาร์ และ อาทิตย์   10.00 - 17.00   เปิดเรียนแล้ว
รุ่นที่ 14/03 เรียนวันธรรมดา วันจันทร์- อังคาร- พุธ- ศุกร์ 18.00-21.00 เปิดเรียนแล้ว
รุ่นที่ 14/02 เรียนวันเสาร์ และ อาทิตย์   10.00 - 17.00   เปิดเรียนแล้ว
รุ่นที่ 14/01 เรียนวันธรรมดา วันจันทร์- อังคาร- พุธ- ศุกร์ 18.00-21.00 เปิดเรียนแล้ว
รุ่นที่ 13/11 เรียนวันเสาร์ และ อาทิตย์   10.00 - 17.00   เปิดเรียนแล้ว
รุ่นที่ 13/10 เรียนวันธรรมดา วันจันทร์- อังคาร- พุธ- ศุกร์ 18.00-21.00 เปิดเรียนแล้ว
รุ่นที่ 13/09 เรียนวันเสาร์ และ อาทิตย์   10.00 - 17.00   เปิดเรียนแล้ว 
รุ่นที่ 13/08 เรียนวันธรรมดา วันจันทร์- อังคาร- พุธ- ศุกร์ 18.00-21.00 เปิดเรียนแล้ว 
รุ่นที่ 13/07 เรียนวันเสาร์ และ อาทิตย์   10.00 - 17.00   เปิดเรียนแล้ว 
รุ่นที่ 13/06 เรียนวันธรรมดา วันจันทร์- อังคาร- พุธ- ศุกร์ 18.00-21.00 เปิดเรียนแล้ว 
รุ่นที่ 13/05 เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น. เปิดเรียนแล้ว
 
รุ่นที่ 13/04 เรียนวันธรรมดา วันจันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์ 18.00- 21.00 น.เปิดเรียนแล้ว 
รุ่นที่ 13/03 เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เปิดเรียนแล้ว 
รุ่นที่ 13/02 กลุ่มวันธรรมดา เรียนวันจันทร์,อังคาร เวลา 18.00 - 21.00 
และ วันพฤหัส,ศุกร์ เวลา 18.00-21.00  เปิดเรียนแล้ว
 
รุ่นที่ 13/01  กลุ่มวัน เสาร์ - อาทิตย์   เรียนเวลา 10.00-17.00 น. 
(พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง ) เปิดเรียนแล้ว
 


 เสาร์-อาทิตย์ (week-end course) เรียนเวลา 10.00-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) 
วันธรรมดา (week-day course) เรียนวันจันทร์,อังคาร,วันพฤหัส,ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียน 

a12.jpg

S.A.N. AIR กำลังเปิดรับสมัครผู้เรียน จำนวนคนเรียนประมาณ 10-15 คนต่อห้องเรียน เป็นการเรียนที่จบไปแล้วสามารถนำไปใช้ทำงานได้ทันที สำหรับค่าเรียนถือว่าไม่แพงนักถ้าเทียบกับระยะเวลาเรียน 100 ชั่วโมง และความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาภาษาอังกฤษขั้น พื้นฐาน ไปจนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และเป็นภาษาอังกฤษที่สื่อไปถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำงานรวมทั้งการปรับบุคลิกภาพ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับการทำงานอีกด้วย หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ซึ่งสามารถเข้าทำงานทางด้านสายการบินเป็น แอร์โฮสเตส สจ๊วด กราวน์โฮสเตส งานโรงแรม ประชาสัมพันธ์ และงานบริษัทใหญ่ๆ ต่างๆ ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากศูนย์ฝึก S.A.N. AIR อีกด้วย

"
"
Web Analytics